Вкусови усещания
17 Септември 2010

Езикът като вкусов орган на кучето е важен за приемането на храната, при което съществува тясна връзка между вкус и мирис. Мирисът би трябвало да има по-значителна роля за поемането на храната, тъй като кучето като “гълтач” има слабо развити вкусови органи.

Езикът на кучето служи допълнително, както за поемане на течност, така и за отдаване на топлина. Топлоотдаването се извършва чрез изпаряване на вода при пъхтене, като незапознатите си мислят при това положение, че кучето изпитва голяма жажда. При кучето липсва изпотяване чрез потни жлези, както е при хората. Кучето притежава жлези предимно в кожата на лапите. Функцията на изпотяване се поема от езика, лигавицата на устата и белия дроб. Чрез пъхтенето кучето е в състояние да отдаде около 200 мл вода за един час.

Източник: www.nasluka.eu