Име
Фамилия
Населено място
ОСИНОВИ КУЧЕ
Възраст
Телефон
Занятие
Членове на домакинство
Деца под 12 г.
Имате ли други животни вкъщи
Имейл
Имате ли предпочитания към определено куче,
предлагано за осиновяване (посочете име)
Защо решихте да осиновите куче от кампанията и
какви са Вашите очаквания