анкети

Осиновете животно

Ние, организаторите на инициативата "Вземи ме вкъщи", подхождаме изключително отговорно към ангажимента си да намерим на всяко участващо в кампанията животно, най-добрия възможен дом.

За тази цел очакваме от всеки кандидат-основител да попълни внимателно и добросъвестно анкетните форми, които могат да бъдат попълнени директно чрез линковете вляво. Това е първото и задължително условие, за да разгледаме Вашата кандидатура за осиновител, като разполагаме с по-подробна информация за Вас и Вашия дом, за опита и мотивацията Ви за отглеждане на домашен любимец и т.н.

Ето стъпките, които трябва да направите, ако искате да осиновите предлаган от нас домашен любимец:

1. Отворете анкетата от началната страница.

Молим ви да отворите необходимата анкета в зависимост от това кученце или коте искате да осиновите.

2. Попълвате вашите отговори в анкетата.

Анкетите са направени, така че бързо и лесно да давате отговори на въпросите.

Не е необходимо да изпращате мейл до нас, ние ще получим автоматично информацията, след като приключите с отговорите на въпросите.


След като се запознаем с Вашите отговори и преценим, че сте подходящ за осиновител, ще се свържем с Вас и ще Ви поканим да се срещнем и да поговорим очи в очи.

Първият кандидат, отговарящ на нашите условия за осиновител, ще получи възможността да осинови избраното животно.

За да осинови любимец, кандидат-осиновителят ще трябва да подпише договор с нас, който ще ни даде възможност редовно да се информираме за състоянието на осиновеното животно.

За да посредничи по-ефективно за намирането на дом на многобройните животни в нужда, кампанията ще набира кандидат-осиновители и ще поддържа при пълна конфиденциалност на информацията, актуална база с одобрените кандидати. За тази цел ще правим текущи селекции на кандидатите - ще събираме попълнени анкети и ще провеждаме персонални интервюта.

Включването в тази база ще дава на потенциалните осиновители предимство, ако кандидатстват в бъдещ момент за осиновяването на друг любимец в рамките на нашата кампания.